SZC logo

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

OM kód: 203031/015 | 1118 Budapest, Rétköz utca 39.

Intézmény logo

BGSZC Mechatronikai Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA

Tantárgyi menetrendek

Aktuális információ

FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

2022. október 20.
A középfokú iskolák – a Mechatronikai Technikum is – felvételi tájékoztatójukban nyilvánosságra hozzák a felvételi eljárásuk rendjét.
2022. december 3.
A tanuló jelentkezése az egységes írásbeli felvételire, közvetlenül a vizsgát szervező iskolába, pl. Mechatronikai Technikumba.
2023. január 21. 10:00 – 12:00
Egységes írásbeli felvételi vizsgák (matematika, magyar nyelvi).
2023. február 7-ig
A tanulók értesítése a fenti felvételi vizsga eredményéről. Az eredmények a honlapon az OM azonosítóval illetve a megadott jelszóval lesznek láthatóak.
2023. február 18.
A jelentkezési lapok elküldése a középiskolákba.
2023. február 22-március 11. között
Szóbeli motivációs beszélgetés, OM azonosítóhoz rendelt egyéni időpontokban.
2023. március 16.
Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala.
2023. március 23.
Tanulói adatlapok (tagozatsorrend) módosítása szükség esetén.
2023. április 29.
A végleges felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA

JELENTKEZÉS

A tanulóknak jelentkezni a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező iskolába kell, így a Mechatronikai Technikumba is. „A tanulói jelentkezési lap” egységes.

 • Intézményünk OM kódja: 203031/015

Határidő: 2022. december 3.

A VIZSGA IDŐPONTJA

A 9. évfolyamra jelentkezők számára 2023. január 21-én 10 órától. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Időpont: 2022. január 27. 14:00 Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal!

EREDMÉNY MEGISMERÉSE

A kijavított írásbeli dolgozatokat 2023. január 26-án 8-16 óráig meg lehet tekinteni iskolánkban. A vizsgázó az értékeléssel kapcsolatban- kizárólag a hivatalos javítási értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – a megtekintést követő első munkanapon 16:00 óráig észrevételt nyújthat be a vizsgaszervező intézménybe. Az értékelőlapokat 2022. február 7-ig postázzuk.
A központi írásbeli felvételi vizsga mindkét tárgyból (matematika illetve magyar nyelv) valamennyi tagozatunkra jelentkező tanuló számára kötelező.

ISKOLÁNK FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEI ÉS RÉSZLETES PONTSZÁMÍTÁSA

 • A jelentkezők felvétele a központi magyar és matematika írásbeli vizsga az általános iskolából hozott pontok és a szóbeli motivációs beszélgetés alapján történik.
 • A központi írásbeli vizsgán elért pontszámhoz (2*50 pont) hozzáadjuk a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi átlagának a tízszeresét (maximum 2*50 pont), szóbeli beszélgetés (50 pont) AZAZ:

A 7. osztály évvégi tanulmányi átlaga szorozva 10-zel – maximum 50 pont
A 8. osztály félévi tanulmányi átlaga szorozva 10-zel – maximum 50 pont 
Magyar nyelvi központi írásbeli feladatlap – maximum 50 pont 
Matematika központi írásbeli feladatlap – maximum 50 pont 
Szóbeli motivációs beszélgetés – maximum 50 pont 
A felvételi eljárás során összesen szerezhető 250 pont

Minden tagozatunkra egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés (színlátás, tér és mélységlátás, audiológiai vizsgálat) szükséges!

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ, VALAMINT BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ JELENTKEZŐRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS ELBÍRÁLÁSI SZABÁLYOK

Azok a tanulók, akik rendelkeznek szakértői véleménnyel, ennek leadásával a törvény által biztosított kedvezményeket megkapják.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy szíveskedjenek a felvételi laphoz csatolni a szakértői véleményt, különben nem áll módunkban figyelembe venni a tanuló speciális helyzetét!

 

Információk az írásbeli vizsgáról

Vizsga időpontja2022. január 22. (szombat)
   Magyar nyelv: 10:00 – 10:45
   Matematika: 11:00 – 11:45

Pótnap:

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. Kiegészítés a Felvételi a középfokú iskolákban a 2020/2021. tanévben kiadvány 3.2.4.5. A központi írásbeli vizsgák időpontjai.

Pótnap: 2022. január 27. csütörtök

Magyar nyelv: 14:00
Matematika:     15:00

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható, kivéve ha a jelentkezéskor leadott szakértői véleményre az iskola által kiadott határozat tartalmazza a segédeszköz használatát.

Kérem, hogy a tanuló a vizsgák megkezdése előtt 30 perccel jelenjen meg iskolánkban! 

A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket: 

 • személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt, melyet a felügyelő tanár ellenőrizni fog
 • az iskolától kapott értesítőt
 • kitöltött nyilatkozatot fotózásról, fénymásolásról (Fénymásolat esetén 500 Ft díjat számolunk fel, melyet a felvételi vizsga napján  a nyilatkozattal együtt kérünk! Figyelem! A fénymásolat fekete-fehér, melyen a javítás nem jól kivehető, ésszerűbb megoldás a dolgozatok lefotózása megtekintéskor, ott a javítás megfelelően látszik!

Kijavított vizsgadolgozatok megtekintése:

 • 2022. január 28. 8:00-16:00 óráig 

Észrevétel:

A vizsgázó észrevételeit a dolgozat megtekintését követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le az iskola igazgatójának címezve!

Kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén tehet észrevételt.

 Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. 

Értékelő lap átvétel:

A központi írásbeli vizsga eredményéről az értékelő lapot 2022. január 28-án 8:00-16:00-ig vehetik át a tanulók a dolgozatok megtekintésekor, természetesen hibás javítás esetén korrigáljuk a kiadott pontozólapot, de, akinek megfelel a javítás, annak nem kell visszajönnie külön időpontban.

A központi felvételi vizsgát az éppen aktuális járványügyi szabályokhoz igazodva szervezzük.

Óvja Ön is a környezet! Kérjük, csak nagyon indokolt esetben kérjen fénymásolatot a dolgozatról. Mivel szinte mindenki rendelkezik okos-telefonnal, ezért kérjük, hogy a kijavított dolgozatról másolás helyett fényképet legyenek szívesek készíteni.

A fénymásolás díjköteles, ezen igényüket a vizsga napján 12 óráig adhatják le a befizetett összeggel együtt.
Minderről a nyilatkozat itt tölthető le:

Nyilatkozat központi írásbeli fénymásolatáról

A központi írásbeli vizsgához sok sikert kívánok!

 Nagy Endre László
         igazgató

Nyilatkozat központi írásbeli megtekintéséhez

Alulírott:                                                                                  (szülő neve), ezúton nyilatkozom,

hogy gyermekem                                                                                (tanuló olvasható neve) központi írásbeli vizsgadolgozatáról

 • fénymásolást kérek (500 Ft/tanuló),
 • fotót készítek *

                                                                                                                                 

aláírás

 (*a megfelelő választ aláhúzással jelölje meg)

Óvja Ön is a környezet! Kérjük, csak nagyon indokolt esetben kérjen fénymásolatot a dolgozatról. Mivel szinte mindenki rendelkezik okos-telefonnal, ezért kérjük, hogy a kijavított dolgozatról másolás helyett fényképet legyenek szívesek készíteni.

A fénymásolat fekete-fehér példány, a telefonnal készített fotó színes, így a dolgozatok javítása áttekinthetőbb!

A fénymásolás díjköteles, ezen igényüket a vizsga napján 12 óráig adhatják le.

Letölthető

Kapcsolódjanak hozzánk online, videóinkon keresztül is:

Iskolanéző videónk A videót készítette: Seenger Márton 11.B
Vár rád a Mecha!  A videót készítette: Harcos Edvárd 12.N
30 legjobb dolog a Mechában! A videót készítette a tavalyi 10.B osztály Bartkóné Vargha Mária osztályfőnök vezetésével.

Felvételi előkészítő 8. osztályos tanulók részére

A Mechatronikai Technikum ebben az évben is indít magyar és matematika felvételi előkészítőt 8. osztályosok részére, melyre a regisztrációs űrlap kitöltésével lehet jelentkezni. Az előkészítő ingyenes, és regisztrációhoz kötött. 

Az előkészítőt iskolánkban személyes megjelenéssel tartjuk. Belépéskor lázmérés és kézfertőtlenítés kötelező.

A foglalkozásokon résztvevők maximális létszáma:
· matematika: 60 fő 2 csoportban
· magyar nyelv: 30 fő

Matematika időpontok: szombatonként 9:00 – 11:00 között
· november 27.
· december 4.
· december 18.
· január 8.
· január 15.

Magyar nyelvi időpontok: hétfőnként 16:00 – 18:00 között
· november 29.
· december 6.
· december 13.
· január 10.
· január 17.

Egeészségügyi alkalmasság követelményei

Az iskolánkba felvételt nyert tanulóknak az alábbi szakorvosi vizsgálatoknak kell megfelelnie:

1. AUDIOLÓGIAI vizsgálat
2. SZEMÉSZETI vizsgálat – ahol kiemelten kérjük a:

 •  szín
 •  tér
 •  mélységlátás vizsgálatáról kapott eredményt

Aki a vizsgálaton nem felel meg, sajnos nem kezdheti meg tanulmányait iskolánkban!
A kért eredményeket legkorábban a beiratkozásra kell elhozni!

Letölthető

Budapest, 2021. 01. 27.

Nagy Endre László
igazgató


Partnereink

 • BGSZC
SZC logo

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • BGSZC Mechatronikai Technikum

   1118 Budapest, Rétköz utca 39.

  • Telefon: + 36 1 246 1365 / + 36 1 246 1367

   E-mail: info@mechatronika.hu

   OM azonosító: 203031/015

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000569


  2023BGSZC Mechatronikai Technikum