SZC logo

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

OM kód: 203031/015 | 1118 Budapest, Rétköz utca 39.

Intézmény logo

BGSZC Mechatronikai Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Tantárgyi menetrendek

Aktuális információ

 

 

Információk az írásbeli vizsgáról

Vizsga időpontja2022. január 22. (szombat)
   Magyar nyelv: 10:00 – 10:45
   Matematika: 11:00 – 11:45

Pótnap:

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. Kiegészítés a Felvételi a középfokú iskolákban a 2020/2021. tanévben kiadvány 3.2.4.5. A központi írásbeli vizsgák időpontjai.

Pótnap: 2022. január 27. csütörtök

Magyar nyelv: 14:00
Matematika:     15:00

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható, kivéve ha a jelentkezéskor leadott szakértői véleményre az iskola által kiadott határozat tartalmazza a segédeszköz használatát.

Kérem, hogy a tanuló a vizsgák megkezdése előtt 30 perccel jelenjen meg iskolánkban! 

A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket: 

  • személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt, melyet a felügyelő tanár ellenőrizni fog
  • az iskolától kapott értesítőt
  • kitöltött nyilatkozatot fotózásról, fénymásolásról (Fénymásolat esetén 500 Ft díjat számolunk fel, melyet a felvételi vizsga napján  a nyilatkozattal együtt kérünk! Figyelem! A fénymásolat fekete-fehér, melyen a javítás nem jól kivehető, ésszerűbb megoldás a dolgozatok lefotózása megtekintéskor, ott a javítás megfelelően látszik!

Kijavított vizsgadolgozatok megtekintése:

  • 2022. január 28. 8:00-16:00 óráig 

Észrevétel:

A vizsgázó észrevételeit a dolgozat megtekintését követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le az iskola igazgatójának címezve!

Kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén tehet észrevételt.

 Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. 

Értékelő lap átvétel:

A központi írásbeli vizsga eredményéről az értékelő lapot 2022. január 28-án 8:00-16:00-ig vehetik át a tanulók a dolgozatok megtekintésekor, természetesen hibás javítás esetén korrigáljuk a kiadott pontozólapot, de, akinek megfelel a javítás, annak nem kell visszajönnie külön időpontban.

A központi felvételi vizsgát az éppen aktuális járványügyi szabályokhoz igazodva szervezzük.

Óvja Ön is a környezet! Kérjük, csak nagyon indokolt esetben kérjen fénymásolatot a dolgozatról. Mivel szinte mindenki rendelkezik okos-telefonnal, ezért kérjük, hogy a kijavított dolgozatról másolás helyett fényképet legyenek szívesek készíteni.

A fénymásolás díjköteles, ezen igényüket a vizsga napján 12 óráig adhatják le a befizetett összeggel együtt.
Minderről a nyilatkozat itt tölthető le:

Nyilatkozat központi írásbeli fénymásolatáról

A központi írásbeli vizsgához sok sikert kívánok!

 Nagy Endre László
         igazgató

Nyilatkozat központi írásbeli megtekintéséhez

Alulírott:                                                                                  (szülő neve), ezúton nyilatkozom,

hogy gyermekem                                                                                (tanuló olvasható neve) központi írásbeli vizsgadolgozatáról

  • fénymásolást kérek (500 Ft/tanuló),
  • fotót készítek *

                                                                                                                                 

aláírás

 (*a megfelelő választ aláhúzással jelölje meg)

Óvja Ön is a környezet! Kérjük, csak nagyon indokolt esetben kérjen fénymásolatot a dolgozatról. Mivel szinte mindenki rendelkezik okos-telefonnal, ezért kérjük, hogy a kijavított dolgozatról másolás helyett fényképet legyenek szívesek készíteni.

A fénymásolat fekete-fehér példány, a telefonnal készített fotó színes, így a dolgozatok javítása áttekinthetőbb!

A fénymásolás díjköteles, ezen igényüket a vizsga napján 12 óráig adhatják le.

Letölthető

Kapcsolódjanak hozzánk online, videóinkon keresztül is:

Iskolanéző videónk A videót készítette: Seenger Márton 11.B
Vár rád a Mecha!  A videót készítette: Harcos Edvárd 12.N
30 legjobb dolog a Mechában! A videót készítette a tavalyi 10.B osztály Bartkóné Vargha Mária osztályfőnök vezetésével.

Felvételi előkészítő 8. osztályos tanulók részére

A Mechatronikai Technikum ebben az évben is indít magyar és matematika felvételi előkészítőt 8. osztályosok részére, melyre a regisztrációs űrlap kitöltésével lehet jelentkezni. Az előkészítő ingyenes, és regisztrációhoz kötött. 

Az előkészítőt iskolánkban személyes megjelenéssel tartjuk. Belépéskor lázmérés és kézfertőtlenítés kötelező.

A foglalkozásokon résztvevők maximális létszáma:
· matematika: 60 fő 2 csoportban
· magyar nyelv: 30 fő

Matematika időpontok: szombatonként 9:00 – 11:00 között
· november 27.
· december 4.
· december 18.
· január 8.
· január 15.

Magyar nyelvi időpontok: hétfőnként 16:00 – 18:00 között
· november 29.
· december 6.
· december 13.
· január 10.
· január 17.

Egeészségügyi alkalmasság követelményei

Az iskolánkba felvételt nyert tanulóknak az alábbi szakorvosi vizsgálatoknak kell megfelelnie:

1. AUDIOLÓGIAI vizsgálat
2. SZEMÉSZETI vizsgálat – ahol kiemelten kérjük a:

  •  szín
  •  tér
  •  mélységlátás vizsgálatáról kapott eredményt

Aki a vizsgálaton nem felel meg, sajnos nem kezdheti meg tanulmányait iskolánkban!
A kért eredményeket legkorábban a beiratkozásra kell elhozni!

Letölthető

Budapest, 2021. 01. 27.

Nagy Endre László
igazgató


Partnereink

SZC logo

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum


BGSZC Mechatronikai Technikum

1118 Budapest, Rétköz utca 39.

Telefon: + 36 1 246 1365 / + 36 1 246 1367

E-mail: info@mechatronika.hu

OM azonosító: 203031/015

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000569


2024BGSZC Mechatronikai Technikum