SZC logo

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

OM kód: 203031/015 | 1118 Budapest, Rétköz utca 39.

Intézmény logo

BGSZC Mechatronikai Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA

A felvételi eljárás rendje

A felvételi eljárás rendje

ELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

2021. október 20.
A középfokú iskolák – a Mechatronikai Technikum is – felvételi tájékoztatójukban nyilvánosságra hozzák a felvételi eljárásuk rendjét.
2021. december 3.
A tanuló jelentkezése az egységes írásbeli felvételire, közvetlenül a vizsgát szervező iskolába, pl. Mechatronikai Technikumba.
2022. január 22. 10:00 – 12:00
Egységes írásbeli felvételi vizsgák (matematika, magyar nyelvi).
Részletes tájékoztató a vizsga menetéről itt található!
2022. január 28. péntek 8:00 – 16:00
A kijavított felvételi dolgozatok megtekintése a Mechatronikai Technikumban.
2022. február 7-ig
A tanulók értesítése a fenti felvételi vizsga eredményéről. Az eredmények a honlapon az OM azonosítóval illetve a megadott jelszóval lesznek láthatóak.
2022. február 18.
A jelentkezési lapok elküldése a középiskolákba.
2022. február 22-március 11. között
Szóbeli motivációs beszélgetés, OM azonosítóhoz rendelt egyéni időpontokban.
2022. március 16.
Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala.
2022. március 23.
Tanulói adatlapok (tagozatsorrend) módosítása szükség esetén.
2022. április 29.
A végleges felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA

JELENTKEZÉS

A tanulóknak jelentkezni a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező iskolába kell, így a Mechatronikai Technikumba is. „A tanulói jelentkezési lap” egységes.

 • Intézményünk OM kódja: 203031/015

Határidő: 2021. december 3.

A VIZSGA IDŐPONTJA

A 9. évfolyamra jelentkezők számára 2022. január 22-én 10 órától. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Időpont: 2022. január 27. 14:00 Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal!

EREDMÉNY MEGISMERÉSE

A kijavított írásbeli dolgozatokat 2022. január 28-án 8-16 óráig meg lehet tekinteni iskolánkban. A vizsgázó az értékeléssel kapcsolatban- kizárólag a hivatalos javítási értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – a megtekintést követő első munkanapon 16:00 óráig észrevételt nyújthat be a vizsgaszervező intézménybe. Az értékelőlapokat 2022. február 7-ig postázzuk.
A központi írásbeli felvételi vizsga mindkét tárgyból (matematika illetve magyar nyelv) valamennyi tagozatunkra jelentkező tanuló számára kötelező.

ISKOLÁNK FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEI ÉS RÉSZLETES PONTSZÁMÍTÁSA

 • A jelentkezők felvétele a központi magyar és matematika írásbeli vizsga az általános iskolából hozott pontok és a szóbeli motivációs beszélgetés alapján történik.
 • A központi írásbeli vizsgán elért pontszámhoz (2*50 pont) hozzáadjuk a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi átlagának a tízszeresét (maximum 2*50 pont), szóbeli beszélgetés (50 pont) AZAZ:

A 7. osztály évvégi tanulmányi átlaga szorozva 10-zel – maximum 50 pont
A 8. osztály félévi tanulmányi átlaga szorozva 10-zel – maximum 50 pont 
Magyar nyelvi központi írásbeli feladatlap – maximum 50 pont 
Matematika központi írásbeli feladatlap – maximum 50 pont 
Szóbeli motivációs beszélgetés – maximum 50 pont 
A felvételi eljárás során összesen szerezhető 250 pont

Minden tagozatunkra egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés (színlátás, tér és mélységlátás, audiológiai vizsgálat) szükséges!

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ, VALAMINT BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ JELENTKEZŐRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS ELBÍRÁLÁSI SZABÁLYOK

Azok a tanulók, akik rendelkeznek szakértői véleménnyel, ennek leadásával a törvény által biztosított kedvezményeket megkapják.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy szíveskedjenek a felvételi laphoz csatolni a szakértői véleményt, különben nem áll módunkban figyelembe venni a tanuló speciális helyzetét!

Szóbeli motivációs beszélgetés ideje 2022.02.22 – 2022.03.11. közötti időpontban történik, honlapunkon kapnak tájékoztatást a konkrét időpontról! 


Partnereink

SZC logo

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • BGSZC Mechatronikai Technikum

   1118 Budapest, Rétköz utca 39.

  • Telefon: + 36 1 246 1365 / + 36 1 246 1367

   E-mail: info@mechatronika.hu

   OM azonosító: 203031/015

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000569


  2022BGSZC Mechatronikai Technikum