SZC logo

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

OM kód: 203031/015 | 1118 Budapest, Rétköz utca 39.

Intézmény logo

BGSZC Mechatronikai Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA

Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

Amit a közösségi szolgálatról tudni kell

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (13) szerint
A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

 A köznevelési közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei:

 1. a) egészségügyi,
  b) szociális és jótékonysági,
  c) oktatási,
  d) kulturális és közösségi,
  e) környezet- és természetvédelemi,
  f) katasztrófavédelmi,
  g) óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
  h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzés.

 „Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.”

 1. Kikre vonatkozik?
  A jogszabály azokat érinti:
 • akik középiskolai tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben kezdték meg,
 • vagy az érettségi vizsgát 2016. január 1-je után kezdik meg.

Jogszabályi háttér

 1. Mikor kell teljesíteni?
 • Az 50 óra teljesítése kötelező, ebből legfeljebb 5 óra felkészítő, majd 5 óra záró foglalkozásra fordítható.
 • A 9 – 11. évfolyamos tanulók az 50 órás közösségi szolgálatot lehetőség szerint a három tanévre, arányosan elosztva végezzék el. Ettől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.
 • A tanulók több fogadó szervezetnél is kitölthetik a kötelező idejüket.
 1. Adminisztrációs feladatok
 • A tevékenység megkezdése előtt, minden egyes tanévre vonatkozóan, tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie és leadnia, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett területét és időkeretét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát. A jelentkezési lapot az osztályfőnök adja.
 • A közösségi szolgálat során a tanuló köteles naplót vezetni, amelyben leírja, hogy mikor, hol, milyen időkeretben, milyen tevékenységet folytatott, és rögzíti a tapasztalatait. A naplót a tanuló az osztályfőnöktől kapja meg minden tanév elején.
 • Az iskola által előkészített tevékenységi naplót, mindig vigye magával a tanuló a szolgálat teljesítésének helyszínére. A tanuló rögzítse az elvégzett munkát és írjon pár mondatot a munkával kapcsolatos élményeiről, tapasztalatairól. Az adott szervezet helyi koordinátorával minden alkalommal aláíratja és lepecsételteti az adott napon teljesített órákat.
 • Közösségi szolgálat csak annál a szervezetnél kezdhető meg, amelyikkel az iskola együttműködési megállapodást kötött.
 • Az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos ügyeket az adott osztály osztályfőnöke koordinálja.
 1. A közösségi szolgálat időkeretei
 • Az “óraként” definiált értéket 60 percben kell számolni, az 50 órába a közösségi szolgálat helyszínére utazás és hazautazás nem számít bele.
 • 16 éves kor alatt naponta maximum 3 órát és hetente 12 órát tevékenykedhet a tanuló 1 nap pihenéssel (tanítási napon napi 2 órát és heti 6 órát).
 • 16 és 18 éves kor között 4,5 órát lehet naponta tevékenykedni, hetente összesen 18 órát.
 • 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell biztosítani két nap között.
 • 18 év alatti személy 20 óra és 6 óra közt tevékenységet nem végezhet.

Fogadó intézmények listája, akikkel keret megállapodása van iskolánknak, így nem kell külön megállapodást kötni.

Együttműködési megállapodás közösségi szolgálatra – letöltés
Összesítőlap a közösségi szolgálatról –letöltés


Partnereink

SZC logo

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • BGSZC Mechatronikai Technikum

   1118 Budapest, Rétköz utca 39.

  • Telefon: + 36 1 246 1365 / + 36 1 246 1367

   E-mail: info@mechatronika.hu

   OM azonosító: 203031/015

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000569


  2022BGSZC Mechatronikai Technikum