SZC logo

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

OM kód: 203031/015 | 1118 Budapest, Rétköz utca 39.

Intézmény logo

BGSZC Mechatronikai Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA

Nyári összefüggő gyakorlat

Nyári összefüggő gyakorlat

Gyakorlat teljesítésével kapcsolatos tudnivalók

Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésből és a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésből áll.
A nyári gyakorlat teljesítés időtartama: 2021. június 21. és augusztus 31. között, összefüggően

Gyakorlatok óraszáma

10.-11. évfolyam, 2018-as kerettanterv szerint, 140 óra (4 hét, heti 5 nap, napi 7 óra),
1/13 technikusi osztályban 160 óra (4 hét, heti 5 nap, napi 8 óra).
Érintett osztályok: 10.A, 10.B, 10.N, 11.A, 11.B, 11.N, 1/13.

Szervezési, előkészítési kérdések

Alapvetően az iskola kötelessége a gyakorlati hely biztosítása, de a szülő, a tanuló segíthet a megfelelő hely felkutatásában azaz, aki kapcsolatban áll a nyári gyakorlat elvégzésére alkalmas vállalkozással, az kereshet önállóan gyakorlati helyet. Az egyéni szervezésű gyakorlati hely alkalmasságát Nové Lajos szakmai igazgatóhelyettessel kell előzetesen egyeztetni! Egy cég több tanulót is fogadhat nyári gyakorlatra. 5 vagy több fő esetén, az iskola átvállalja az „Együttműködési megállapodás” elkészítését és az aláírások leszervezését.

Szeretnénk, ha minél több diákunk találna a gyakorlat idejére külső gazdálkodó céget, mert így munkahelyi tapasztalatokat szereznének és valós munkakörnyezetben, a szakhoz illeszkedő valós gyakorlati feladatok megoldásával foglalkoznának!

A nyári összefüggő gyakorlatra, a kiválasztott munkahely és az iskola között, minden tanulóra együttműködési megállapodást kell kötni. Egyéni szervezés esetén, a kitöltött és a munkahely részéről már aláírt megállapodást a tanuló hozza be az iskolába, 3 eredeti példányban a megadott határidőig. Egyéni szervezés esetén erre idén 2021. április 12-ig van lehetőség!  Idén a pandémia miatt ezt a határidőt április 30-ra módosítottuk! Amennyiben a megadott határidőig nem tudja behozni az aláírt megállapodásokat, de már ígéretet kapott a vállalkozástól, hogy fogadják, akkor egy „Befogadó nyilatkozatot” kell hoznia a fogadó vállalkozástól 2021. április 12-ig, április 30-ig.

Technikusi együttműködési megállapodás
Elektrós együttműködési megállapodás
Gépész együttműködési megállapodás

Amennyiben a tanuló 2021. április 12-ig április 30-ig nem adja le a fogadó cég által aláírt befogadó nyilatkozatát vagy  az együttműködési megállapodását, akkor az iskola keres gyakorlati helyet számára. Az iskola szervezésében kiírt helyekre célszerű időben jelentkezni, mert a „népszerű” helyek általában gyorsan betelnek. Természetesen mindenkinek biztosítunk gyakorlati helyet, de nem tudjuk biztosítani, hogy a lakóhelyéhez közeli helyen, neki a legkedvezőbb időintervallumban tudja majd teljesíteni a gyakorlatát.

Az iskola szervezésében a gyakorlat beosztásáról a tanév végén adunk tájékoztatást az érintetteknek.

Együttműködési megállapodás kitöltési útmutatója

A Megállapodás első oldalán, a cég adatainál  a FOGADÓ CÉG statisztikai számjelét is fel kell tüntetni! Ezt a számot többnyire csak a könyvelők szokták ismerni, de az interneten található tájékoztatás arról, hogyan kell képezni!
Nyilvántartási szám: csak az oktatásra (is) szakosodott cégeknek van!
A kettő darab táblázatban világoskék színnel jelöltük azokat az oszlopokat, amiket még ki kell töltenie a cégeknek, azokon túl, amiket már előre beírtunk!

1.1 táblázat:
ide azt kell beírni, hogy évfolyamonként hány diák megy (évfolyamonként bontva)!
1.3 táblázat:
a, a diák neve és OM száma (oktatási azonosítója , ami egy 7-es számmal kezdődik és 11 számjegyből áll) NEM A DIÁKIGAZOLVÁNY SZÁMA!!
c, a diák évfolyama és osztálya
j,  a konkrét időpont, amikor megy /mennek gyakorlatra (-tól- ig), tehát nem az első oldalon lévő intervallum, hanem az a 4 hét, amikor ott van! Indulónap hétfővel számolva, zárónap péntekkel!
k,   a konkrét hely, ahol a gyakorlatuk lesz. Ez nem mindig egyezik meg a cégek székhelyével!
m, a gyakorlatot vezető személy neve és elérhetősége – tehát  annak a neve és elérhetősége, aki foglalkozik a diákkal/diákokkal a gyakorlat alatt.
Az első oldalon a dátumot ne változtassák meg legyenek szívesek, mert az nem egyezik az 1.3 táblázatban szereplő konkrét 4 hét időpontjával, mivel az előbbi egy biztonsági időkeret!

Az együttműködési megállapodásban szereplő  juttatás (heti összegként megadva) a minimum összeg, amit a cégeknek kötelezően adniuk kell a gyakorlaton részt vevő tanulóknak.
Amelyik cég ennél többet szeretne adni, megemelheti ezt az összeget.

Az együttműködési megállapodásokat 3 eredeti példányban, a cég által kitöltve, aláírva, lepecsételve Pomázi Anitának kell leadni a 202-es irodában.

Amennyiben kérdésük van a megállapodás kitöltésére vonatkozóan, személyesen, telefonon vagy írásban érdeklődhetnek, Pomázi Anitánál.

 A gyakorlatok teljesítésének dokumentálása

A nyári gyakorlat alatt kitöltendő jelenléti ív itt elérhető. (2021.06.15)

A gyakorlat idejére foglalkozási naplót és jelenléti ívet köteles vezetni a tanuló.

A foglalkozási naplót rendelkezésre bocsájtjuk, ezt naponta kell vezetni és aláíratni, mert egyben jelenléti ívként is szolgál.  A hiányzásokat és azok pótlását a második oldalon kell rögzíteni.

A napló része a gyakorlat igazolására szolgáló táblázat, ezt a gyakorlat végén kell aláíratni és gyakorlati hely bélyegzőjével lebélyegeztetni.

A naplót kitöltve, leigazoltatva a tanév végéig (2021. augusztus 31-ig) kell leadni az iskolában.
Amennyiben a gyakorlati hely igényt tart a naplóra, akkor másolatot kell kérni belőle.
Ha a gyakorlati hely saját naplót vezettet, akkor arról másolatot kell kérni.
A foglalkozási napló melléklete a kerettanterv szerinti „tananyag”, amely segítséget nyújt a napló kitöltésében.
A gyakorlati képzést folytató szervezet a tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni.

Hiányzás

Igazolt hiányzás 20% lehet, igazolást csatolni kell (orvosi igazolás). A 20% fölötti hiányzást pótolni kell! Igazolatlan hiányzás maximum 5% lehet, de azt is pótolni kell!

Év végi bukás esetén

Ha valaki javítóvizsgára bukik, akkor teljesítse a gyakorlatot, mert csak így tud továbblépni, sikeres javítóvizsga esetén.

Ha valaki évismétlésre bukik, akkor a gyakorlatot nem kezdheti meg.

Aki javítóvizsgán elégtelen érdemjegyet kap, annak a gyakorlatot is meg kell ismételni a következő tanévben.

A tanuló a megismételt évfolyamon akkor is köteles teljesíteni az összefüggő szakmai gyakorlatot, ha azt korábban már teljesítette.

Aki a gyakorlat teljesítését nem tudja igazolni, évismétlésre kell utasítani.

A gyakorlatokkal kapcsolatos kérdések esetén, keressék Nové Lajos (lajos.nove@mechatronika.hu)  kollégát a megadott címeken, vagy a 06-1-246 1366 telefonszámon!

Budapest, 2021. február


Partnereink

SZC logo

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • BGSZC Mechatronikai Technikum

   1118 Budapest, Rétköz utca 39.

  • Telefon: + 36 1 246 1365 / + 36 1 246 1367

   E-mail: info@mechatronika.hu

   OM azonosító: 203031/015

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000569


  2022BGSZC Mechatronikai Technikum