SZC logo

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

OM kód: 203031/015 | 1118 Budapest, Rétköz utca 39.

Intézmény logo

BGSZC Mechatronikai Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Nyári összefüggő gyakorlat

Nyári összefüggő gyakorlat

A gyakorlat teljesítésével kapcsolatos tudnivalók

Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés a szorgalmi időszakban teljesítendő szakmai gyakorlati képzésből és a szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő szakmai gyakorlatból áll.

A nyári egybefüggő szakmai gyakorlat 2024. június 24. és augusztus 31. között teljesíthető.

Gyakorlatok óraszáma

  1. évfolyam: 11.A, 11.B, 11.N osztályok, 105 óra, (3 hét, 7 órás munkanapok)
  2. évfolyam: 12.A, 12.B, 12.N osztályok, 120 óra, (3 hét, 8 órás munkanapok)

A duális képzésben résztvevők nyári gyakorlata a duális képzőhelyen történik. A többi diák egybefüggő szakmai gyakorlata az illetékes kamara által nyilvántartásba vett, az érintett szakképzésnek megfelelő szakmai gyakorlatra képes szervezeteknél (Duális Képzőhely) lehetséges, akik a diákokkal a gyakorlat időszakára Szakképzési Munkaszerződést kötnek.

A Szakképzési Munkaszerződés itt letölthető!

Szervezési, előkészítési kérdések

Alapvetően az iskola kötelessége a gyakorlati hely biztosítása, de a szülő, a tanuló segíthet a megfelelő hely felkutatásában. Aki kapcsolatban áll a nyári gyakorlat elvégzésére alkalmas, kamarai regisztrációval már rendelkező, vagy a regisztrációt a közeljövőben tervező gazdálkodó szervezettel, egyeztessen előzetesen Nové Lajos szakmai igazgatóhelyettessel!

Az iskola részéről a regisztrációhoz szükséges adatokat, képzési programokat a megadott elérhetőségre elküldjük. Egy cég több tanulót is fogadhat nyári gyakorlatra. Szeretnénk, ha minél több diákunk teljesítené a gyakorlatát külső gazdálkodó szervezetnél, mert így munkahelyi tapasztalatokat szereznének és munkakörnyezetben, a képzéshez illeszkedő valós gyakorlati feladatok megoldásával foglalkoznának! Akit nem tudunk duális partnernél elhelyezni, azok részére az iskolában kell biztosítani az egybefüggő szakmai gyakorlat teljesítését.

Határidő: 2024. május 3.

 

Az egybefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének dokumentálása

A gyakorlat idejére jelenléti ívet köteles vezetni a tanuló, amely innen letölthető.

A gyakorlat igazolására szolgáló táblázatot (jelenléti ív) a gyakorlat végén alá kell íratni és bélyegzést követően az osztályfőnöknek kell leadni 2024. szeptember 4-ig!

Amennyiben a gyakorlati hely igényt tart a jelenléti ívre, akkor másolatot kell kérni belőle.

Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása (együttesen) meghaladja az egybefüggő gyakorlat foglalkozásának 20%-át, nem léphet magasabb évfolyamba. Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az egybefüggő gyakorlat foglalkozásának 5%-át, de azt a tanuló mindenképpen köteles pótolni. Ha a tanuló a következő tanév megkezdéséig pótolja a mulasztását, magasabb évfolyamba léphet.

Ha a tanuló javítóvizsgára kötelezett, teljesítse az egybefüggő szakmai gyakorlatot, mert csak így tud magasabb évfolyamba lépni sikeres javítóvizsga esetén.

Ha a tanuló évismétlésre kötelezett, a gyakorlatot nem kezdheti meg.

A tanuló a megismételt évfolyamon akkor is köteles teljesíteni az egybefüggő szakmai gyakorlatot, ha azt korábban már teljesítette.

Aki a gyakorlat teljesítését nem tudja igazolni, évismétlésre kell utasítani.

A gyakorlatokkal kapcsolatos kérdések esetén, keressék Nové Lajos szakmai igazgató helyettest az alábbi elérhetőségeken: nove.lajos@okosrobot.hu vagy +36-1-246-1365/115.

Budapest, 2024. február 14.


Partnereink

SZC logo

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum


BGSZC Mechatronikai Technikum

1118 Budapest, Rétköz utca 39.

Telefon: + 36 1 246 1365 / + 36 1 246 1367

E-mail: info@mechatronika.hu

OM azonosító: 203031/015

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000569


2024BGSZC Mechatronikai Technikum