SZC logo

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

OM kód: 203031/015 | 1118 Budapest, Rétköz utca 39.

Intézmény logo

BGSZC Mechatronikai Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA

Nyári összefüggő gyakorlat

Nyári összefüggő gyakorlat

A gyakorlat teljesítésével kapcsolatos tudnivalók

Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésből és a szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő szakmai gyakorlati képzésből áll.

A nyári egybefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének időtartama: 2023. június 19. és augusztus 31. között.

Gyakorlatok óraszáma

11. évfolyam: 105 óra

Érintett osztályok: 11. A, 11. B, 11. N.

A duális képzésben résztvevők (11. B osztály tanulói) egybefüggő szakmai gyakorlata a duális képzőhelyen történik. A 11. A és 11. N osztályos diákoknak az egybefüggő szakmai gyakorlata az illetékes kamara által nyilvántartásba vett, az érintett szakképzésnek megfelelő szakmai gyakorlatra képes szervezeteknél (Duális Képzőhely) lehetséges, akik a diákokkal 4 hetes időszakra vonatkozó Szakképzési Munkaszerződést kötnek.

Szervezési, előkészítési kérdések

Alapvetően az iskola kötelessége a gyakorlati hely biztosítása, de a szülő, a tanuló segíthet a megfelelő hely felkutatásában, azaz, aki kapcsolatban áll a nyári gyakorlat elvégzésére alkalmas, kamarai regisztrációval rendelkező gazdálkodó szervezettel, kereshet önállóan gyakorlati helyet. Az egyéni szervezésű gyakorlati hely alkalmasságát Nové Lajos szakmai igazgatóhelyettessel kell előzetesen egyeztetni! Egy cég több tanulót is fogadhat nyári gyakorlatra. Szeretnénk, ha minél több diákunk találna a gyakorlat idejére külső gazdálkodó szervezetet, mert így munkahelyi tapasztalatokat szereznének és munkakörnyezetben, a képzéshez illeszkedő valós gyakorlati feladatok megoldásával foglalkoznának!

A nyári egybefüggő szakmai gyakorlatra vonatkozóan a kiválasztott munkahelynek (Duális Képzőhely) a diákkal 4 hetes időtartamra Szakképzési Munkaszerződést kell kötni. Egyéni szervezés esetén a cég elérhetőségét kérjük e-mailen az iskola részére előzetesen megküldeni (huszar.gizella@mechatronika.hu), hogy a szakképzéssel kapcsolatos, a megállapodáshoz szükséges iskolai adatokat elküldhessük.

Az egybefüggő szakmai gyakorlatok iskolai nyilvántartása érdekében kérjük, hogy az egyéni szervezésű Szakképzési Munkaszerződések másolati példányát szíveskedjenek leadni (214. szoba).

Határidő: 2023. június 9.

Az egybefüggő gyakorlat teljesítésének dokumentálása

A gyakorlat idejére jelenléti ívet köteles vezetni a tanuló, amely innen letölthető.

A gyakorlat igazolására szolgáló táblázatot (jelenléti ív) a gyakorlat végén alá kell íratni és bélyegzést követően az osztályfőnöknek kell leadni!

Amennyiben a gyakorlati hely igényt tart a jelenléti ívre, akkor másolatot kell kérni belőle.

Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása (együttesen) meghaladja az egybefüggő gyakorlat foglalkozásának 20%-át, nem léphet magasabb évfolyamba. Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az egybefüggő gyakorlat foglalkozásának 5%-át, de azt a tanuló mindenképpen köteles pótolni. Ha a tanuló a következő tanév megkezdéséig pótolja a mulasztását, magasabb évfolyamba léphet.

Ha a tanuló javítóvizsgára kötelezett, teljesítse az egybefüggő szakmai gyakorlatot, mert csak így tud magasabb évfolyamba lépni sikeres javítóvizsga esetén.

Ha a tanuló évismétlésre kötelezett, a gyakorlatot nem kezdheti meg.

A tanuló a megismételt évfolyamon akkor is köteles teljesíteni az egybefüggő szakmai gyakorlatot, ha azt korábban már teljesítette.

Aki a gyakorlat teljesítését nem tudja igazolni, évismétlésre kell utasítani.

A gyakorlatokkal kapcsolatos kérdések esetén, keressék Nové Lajos szakmai igazgató helyettest az alábbi elérhetőségeken: nove.lajos@okosrobot.hu vagy +36-1-246-1365/115.

Budapest, 2023. április 27.


Partnereink

 • BGSZC
SZC logo

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • BGSZC Mechatronikai Technikum

   1118 Budapest, Rétköz utca 39.

  • Telefon: + 36 1 246 1365 / + 36 1 246 1367

   E-mail: info@mechatronika.hu

   OM azonosító: 203031/015

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000569


  2023BGSZC Mechatronikai Technikum